Biomaterialen

GEISTLICH BIOMATERIALEN

Peri-implantitis

Peri-implant infecties zijn pathologische aandoeningen rondom implantaten. Het destructieve ontstekingsproces tast zowel het zachte als het harde weefsel aan, wat leidt tot verlies van bot en zacht weefsel. Een systematische aanpak, reiniging van het implantaat oppervlak en als laatste botregeneratie met Geistlich Bio-Oss® en Bio-Gide®, zorgen voor goede regeneratie van het defect.

De twee belangrijkste doelen van de regeneratieve behandeling zijn regeneratie van het peri-implantaire bot en re-osseointegratie van het implantaat. Preklinische studies laten zien dat re-osseointegratie van het implantaatoppervlak na regeneratieve behandeling mogelijk is. Humaan onderzoek dient dit histologisch nog verder aan te tonen.1 Systematische literaire reviews wijzen uit, dat het gelijktijdig augmenteren van peri-implantitis defecten met botsubstituten na behandeling volgens de chirurgische mogelijkheden, goed mogelijk is. 2

Gebruik van regeneratieve biomaterialen bij peri-implantitis

Wanneer augmentatie van een peri-implantitis defect noodzakelijk is, zal het gebruik van een natuurlijk bot materiaal zoals Geistlich Bio-Oss®, in combinatie met een Geistlich Bio-Gide® collageen membraan, resulteren in duidelijke klinische verbeteringen op lange termijn (Fig. 1).3-6 

Daarnaast blijkt Geistlich Bio-Oss® meer stabiel en radio opaak bot te geven dan autoloog bot,7 waarbij recente reviews aantonen dat het gebruik van membranen zoals Geistlich Bio-Gide®, de behandeling nóg effectiever maakt. (Fig. 2). 8 Het eindresultaat wordt echter sterk beïnvloed door de algehele gezondheid van de patiënt, defecttype, implantaatoppervlak en de gebruikte biomaterialen. 8

Pocket depth

Fig. 1: Chirurgische regeneratieve behandeling met Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Bio-Gide® resulteert in een hogere PD reductie en toename van CAL in vergelijking tot NHA over een periode van 4 jaar. 12

Combinatie regeneratieve en resectieve behandelingen

Sommige clinici combineren de regeneratieve en resectieve behandelingen. De studie van Matarasso et.al. toont aan dat een gecombineerde benadering positieve resultaten oplevert voor wat betreft afname pocketdiepte en röntgenologische botvulling van het defect na 12 maanden.9

Apicale positionering van de gingiva kan worden gecompenseerd door simultane soft-tissue augmentatie met een CTG10 of een porcine collageen matrix – Geistlich Mucograft® 11 (heden: Geistlich Fibro-Gide®). Hiermee wordt een goed esthetisch eindresultaat in het anteriore gebied bereikt.

CAL

Fig. 2: Een recente review toont aan dat een regeneratieve behandeling effectiever is indien een membraan gebruikt wordt.8 Wetenschappelijk bewijs over peri-implantitis is nog beperkt.

Indicatie gerelateerde producten:

Referenties:

 1. Renvert S et al., Clin Oral Implants Res. 2012 Oct;23 Suppl 6:84-94.
 2.  Schwarz F et al., J Clin Periodontol. 2009 Sep;36(9):807-14.
 3. Roccuzzo M et al., Journal of Clinical Periodontology 2011; 38: 738–45.
 4. Roos-Jansaker A-M et al., Journal of Clinical Periodontology 2011; 38: 590–97.
 5. Froum SJ et al., International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry 2012; 32: 11–20.
 6. Aghazadeh et al., J Clin Periodontol. 2012 Jul;39(7):666-73.
 7.  Chan HL et al., J Periodontol. 2014 Aug;85(8):1027-41.
 8.  Schwarz F et al., J Clin Periodontol. 2010 May;37(5):449-55.
 9. Romeo E et al., Clin Oral Implants Res. 2005Feb;16(1):918.
 10. Schwarz F et al., Int J Periodontics Restorative Dent 2014; 34(4): 489–95.
 11. Derks J et al., J Clin Periodontol 2015;42 (Suppl.16):158-171.
 12. Schwarz F et al., J Clin Periodontol 2009; 36:807-814.