Biomaterialen

GEISTLICH BIOMATERIALEN

Het behouden van bot heeft de toekomst

De afgelopen jaren is intensief onderzoek gedaan naar het genezingsproces van extractie sockets en naar het resorptieproces – welke direct plaatsvindt na de verwijdering van het element.

Klinische studies tonen aan dat:
> Het alveolaire volumeverlies na extractie ernstig is 1,5
> Twee-derde van de resorptie plaatsvindt in de eerste drie maanden na de extractie 1

De huidige stand van wetenschap toont drie behandelopties welke afzonderlijk van grote invloed zijn op de toekomstige behandelingen.

Niets doen: ongeveer 50% van het alveolaire volume gaat verloren binnen 6 maanden na extractie (horizontaal 29-63%, verticaal 11-22%).6 Zonder het ondersteunende bot zullen de buccale en labiale zachte weefsels rond de socket verdwijnen. Het natuurlijke botformatieproces van de socket kan het verlies van alveolair volume niet compenseren.7 Op een later moment in het behandelplan zal het initiële botverlies middels de GBR-techniek moeten worden geregenereerd. Dit betekent een aanvullende en kostenverhogende chirurgisch ingreep voor de patiënt.
Ridge without preservation

Ridge Preservation

Alveolair botverlies is een fysiologisch proces dat kan worden beperkt: het beste resultaat van preventieve maatregelen wordt bereikt in de periode direct na de extractie.
Ridge Preservation met Geistlich biomaterialen kan volume verlies voorkomen en leidt tot een optimale hard- en zacht weefsel situatie ongeacht het moment van implantplaatsing.8 Door het behouden van de alveolaire dimensies verbetert het esthetisch eindresultaat, ook wanneer het doel is het plaatsen van een brugconstructie.9

Ridge Preservation bij een buccaal botdefect

Augmenteer de socket met Geistlich Bio-Oss® Collagen modelleerbaar botblok en seal deze met een Geistlich Bio-Gide® Shape collageen membraan. Het voorgevormde resorbeerbare membraan voorkomt penetratie van de augmentatie door fibroblasten, wat een slechte botkwaliteit tot gevolg zou hebben. Significant meer bot ontstaat indien Geistlich Bio-Oss® wordt toegepast in combinatie met Geistlich Bio-Gide®.12

+93% van de ridge kan worden behouden met Geistlich Bio-Oss® Collagen en Geistlich Bio-Gide® 10,11

Ridge Preservation bij een intacte socket

De socket wordt gevuld met Geistlich Bio-Oss®Collagen botblok en geseald met een Geistlich Mucograft® Seal. Dit geeft u flexibiliteit in de behandeling – van ‘early’ implantaatplaatsing (8-10 weken na extractie) tot late implantatie of brugrestauraties.15

+83% van de ridge kan worden behouden met Geistlich Bio-Oss® Collagen en Geistlich Mucograft® Seal.2

Ridge-Preservation options

Fill the Gap

Indien u na extractie immediaat implanteert blijft veelal ruimte bestaan tussen implantaat en buccale botwand.16

Het niet vullen van deze ruimte heeft mogelijk consequenties, met name in het esthetisch gebied. Het kan al na 1 jaar leiden tot 22% horizontaal en 1,7mm verticaal botverlies. Indien u de peri-implantaire ruimte vult met Geistlich Bio-Oss® Collagen, blijft 92% horizontaal volume behouden en wordt het verticale verlies beperkt tot 0,6mm.11

Preventieve maatregelen met het langzaam resorberende Geistlich Bio-Oss® Collagen kunnen toekomstige herstelbehandelingen eenvoudig en doeltreffend voorkomen.13,14

Geistlich Bio-Oss Collagen Fill The Gap

* In plaats van Geistlich Bio-Oss® Collagen kunt u bij bovengenoemde indicaties eventueel Geistlich Bio-Oss® partikels van 0.25-1mm gebruiken.

Indicatie gerelateerde producten:

Referenties:

 1. Schropp L et al. 2003 (clinical study)
 2. Van der Weijden F et al. 2009 (Syst review)
 3. Sanz M et al. 2010 (Clinical study)
 4. Hammerle CH et al. 2012 (Syst review)
 5. Jung RE et al. 2013 (Clinical study)
 6. Tan WL et al. 2012 (Syst review)
 7. AraujoM et al. 2015 (Clinical study)
 8. Ackermann KL 2009 (Clinical study)
 9. Schlee M et al. 2009 (Clinical study)
 10. Cardaropoli D et al. IJPRD 2012 (Clinical study)
 11. Cardaropoli, D. et al. IJPRD 2014 (Clinical study)
 12. Perelman-Karmon et al. 2012 (Clinical study)
 13. Cardaropoli, D. et al. IJPRD 2015 (Clinical study)
 14. Julio Cesar Joly, Paulo Fernando Mesquita de Carvalho, Robert Carvalho da Silva, Esthetic Perio-Implantology, Quint. (book)
 15. Geistlich Mucograft® Seal Advisory Board Meeting Report 2013
 16. Girlanda, FF., et al. COI 2019 (Clinical study)