Ontvangers van Geistlich biomaterialen geaccepteerd voor bloeddonatie!

Bloeddonatie met Geistlich Biomaterialen

Sanquin Bloedvoorziening Nederland laat in een schriftelijke verklaring weten aan Geistlich Pharma AG Zwitserland dat toepassing van Geistlich biomaterialen géén reden zijn tot uitsluiting van bloeddonatie.
Deze beslissing is opgenomen in de nieuwe richtlijn inzake de selectie van donors en met ingang van 26 maart 2012 geïmplementeerd. Sanquin sluit zich met deze beslissing aan bij het standpunt van bloedvoorzieningorganisaties in vrijwel de gehele wereld.
De betekenis hiervan is dat de arts of tandarts bij toepassing van Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-Gide®, Geistlich Mucograft® en Geistlich Fibro-Gide® niet meer aan de patiënt behoeft te vragen of deze wel of geen bloeddonor is of denkt te worden. Diegenen die uit humane overwegingen bloed doneren, maar tevens een botregeneratieve procedure dienen te ondergaan of reeds ondergaan hebben kunnen zeer content zijn met deze nieuwe richtlijn.

Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de behandelaar de patiënt te informeren over de ophanden zijnde aard en keuze van de behandeling. Hiermee komt een einde aan een langdurige kwestie met veel onduidelijkheid.

Dent-Med Materials b.v. en Geistlich Pharma AG  bedanken hun relaties voor het vertrouwen dat men te allen tijde heeft behouden in onze producten en firma’s gedurende de afgelopen jaren. Samen met u gaan wij nu op weg naar een gezonde en interessante toekomst!

Wij vertrouwen er op u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel nog nadere informatie wensen, neem dan gerust even contact op met ondergetekende.

Dent-Med Materials b.v.
Henk W.J. Hassing
Directeur

0226 – 360 150