Verplichte lotnummer registratie van Medische Hulpmiddelen

lotnummer registratie

In navolging van Europese wetgeving bevatten verpakkingen van Medische Hulpmiddelen een lotnummer. Met dit nummer heeft de fabrikant de exacte specificaties uit het productieproces van een partij producten geregistreerd. Veelal wordt het lotnummer gecombineerd getoond met een aantal andere voorgeschreven symbolen, waaronder de bewaarcondities en de expiratiedatum. Het doel van dit nummer is om het product te kunnen volgen vanaf de productie tot en met de implantatie in de patiënt of de toepassing door de patiënt.

lotnummer registratie

De door Dent-Med Materials geleverde Medische Hulpmiddelen van o.a. Geistlich, Purgo, Aragó en Meta, zijn voorzien van een dit nummer. Mocht zich een product gerelateerd problemen voordoen, dienen wij u als afnemer hier direct over te informeren, waarna de patiënten – welke een product met het betreffende nummer hebben ontvangen – door u op de kortst mogelijke termijn hierover geïnformeerd dienen te worden. Vanuit de wetgeving is een registratiesysteem voor lotnummers binnen uw voorraad- en patiëntenadministratie verplicht. Het stelt u in staat snel een overzicht van ontvangers genereren.

TIP: scan de code op de producten bij ontvangst en uitgifte, dit voorkomt invoerfouten.

Wilt u meer informatie over de Wetgeving medische hulpmiddelen? Lees dan alle informatie over de MDR bij Rijksoverheid.

Het lotnummer is ook een onderdeel welke vermeldt moet worden in de Patient Implant Card (PIC) die u steeds vaker bij medische producten tegen zult gaan komen.