Grote Botaugmentaties

Verlies van tanden, trauma of verwijdering van tumoren kunnen leiden tot grote botdeficiënties in de alveolaire ridge. Reconstructieve maatregelen zijn geïndiceerd om slechte botkwaliteit te augmenteren. Autologe botblokken uit de heup of onderkaak zijn zonder tegenmaatregelen onderhevig aan bepaalde mate van resorptie. De toepassing van Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Bio-Gide® vermindert deze resorptie aanzienlijk.