Parodontologie

Als het herstel van weefsels bij een parodontale aandoening na patiënteducatie, scaling, root planing etc. geen resultaat boekt, is chirurgische benadering noodzakelijk. De toepassing van Geistlich Bio-Oss® Collagen en Bio-Gide® Perio bij Guided Tissue Regeneration (GTR), is effectiever bij herstellende parodontale defecten dan open flap debridement alleen.