Sinusbodem Elevatie

Bij verlies van een premolaar of molaar, blijkt de posteriore maxilla bothoogte vaak onvoldoende voor het plaatsen van een implantaat. Met een sinusbodemelevatie wordt meer bothoogte gecreëerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de laterale window techniek of de transcrestale Summers’ techniek. Het gebruik van een membraan verhoogt de implant survival rate significant.